Košarica
0,00 €

Likovna kritika

Slikarstvo Stjepana Perkovića v očeh umetnostnega zgodovinarja Jake Racmana

Image with ornament

Stjepan Perković

je dejaven, družbeno angažiran ter umetniško pronicljiv slikar in poet svetovljanske drže, ki živi in ustvarja na sosednjem Hrvaškem.

Leta 1974 v Vitezu rojenemu Stjepanu Perkoviću je bilo zaradi invalidnosti odmerjenih premnogo preizkušenj, ki so mu pomembno zaznamovale zgodnje otroštvo in mladost; deloma pa tudi zarisale konture njegovega trdnega značaja in subtilnega duha.

Intenzivno občutenje širjav sveta okoli sebe ter posluh za slutnje in šepet glasov iz globočin lastnih, notranjih svetov, so pomenljivo našli svoj prvi celostni izraz v avtorjevi ilustrirani pesniški zbirki. Njegova likovna oprema ob tem izrazno bogati tudi več knjižnih izdaj drugih avtorjev, kar je hvalevreden izkaz večstranskega talenta. Likovno izražanje avtorjevega lastnega umetniškega hotenja je vsemu navkljub prevladalo ter nekako ob milenijskem prelomu odločilno oblikovalo njegov nadaljnji razvoj.

Ob premagovanju fizičnih preprek zaradi gibalne oviranosti je Stjepan Perković že zgodaj osvojil finomotorično spretnost levega stopala ter uspešno zaključil šolanje na Umetniški akademiji v Splitu kot štipendist uveljavljenega, mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, z dolgoletno tradicijo in plemenitim poslanstvom: umetniško nadarjenim, gibalno oviranim posameznikom širom sveta pomagati pri samouresničevanju.

Formalno znanje, ki ga je leta 2007 pridobil kot diplomant profesorja Donalda Hall-a, je naslednja tri leta mojstril znotraj delavnic, ki jih je vodil profesor Carmelo Puzzolo; ob tem pa vseskozi nabiral tudi kilometrino izkušenj in spoznanj z dejavnostmi znotraj mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, kjer ga je sodelovanje na mednarodnih skupinskih razstavah in slikarskih delavnicah večkrat pritegnilo v prijateljski krog slikarskih kolegov iz Slovenije … In od tu v širni svet - saj je že kot mlad umetnik dosegel domače strokovno stanovsko priznanje za svoje likovno ustvarjanje, prepoznavnost in mednarodne uspehe, tudi v svetovnih metropolah (London, Pariz, New York, Atene, Honkong, …).

Pri orisu predstavljenega aktualnega likovnega ustvarjanja Stjepana Perkovića je opredeljujoča avtorjeva izbira izraznih sredstev in odločitev za delovanje v okvirih klasičnega slikarstva; realističnega po prevladujočem likovnem načinu; večinoma podanega v akrilnem mediju ter prav tako večinoma krajinske in le mestoma portretne ali figuralne motivike. Opažamo lahko variacije na temo v zlatem rezu začrtane zasnove izpeljank prostorskih ključev, ki - na osnovi križajočih diagonal in perspektive z več bežišči - likovno polje učinkovito spreminjajo v "idealno okno"…

Znotraj imenovanih izhodišč - ki se zdijo za sodobnega iskalca raziskovalnemu duhu adekvatnega izrazja na prvi pogled precej konservativna - pa se izkaže ontološkega pomena umetnikovo prefinjeno obvladovanje različnih intenzitet in izmenjav vlog risbe in kolorita, saj k napredku orientirana dela predstavljenega slikarja tu odlikuje širina obrtne spretnosti in prenekateri iskriv akcent svobodnejše drznosti v preizkušanju posebnih učinkov; s posamičnimi izleti v polja fantastičnega, liričnega ali ekspresivnega.

Izjemna v široki panorami kadra ter ekspresivni ostrini izreza in dovršenosti izdelave je Kopalka pod klobukom, medtem ko je slika Otočec v Sloveniji fantastična v svoji svobodni barvni ubranosti in njeni intenziteti, ki subjektivizira obče prepoznavni motiv z liričnim umetnikovim občutjem, kar je tudi sicer zgodba več predstavljenih krajinskih slik (Vzhajajoče sonce nad gorami; Gore pod oblaki, Alpska cerkvica, …). Posebej osebno občutene slike pa gredo v smeri redukcije fokusa (Otok Vis) postopno vse do hipnih, času iztrganih podob; plamenečih utrinkov čustev, ko zasvetijo v kozmosu spomina, ujetih skozi trepalnice skoraj zastrtih vek … Na vrhu te poti je preprosta, srčno ganljiva podoba, ki bi z lahkoto prenesla format mnogo večjih dimenzij; slika: Poljub - obenem priprošnja in hvalospev - poetična, globoka in nepretenciozna, osebna izpoved Ljubezni.

Ob zapisanem velja pripisati slutnjo, da Stjepan Perković ob preigravanju zadostnega obsega prijemov in načinov utegne kmalu razpeti lok do čiste čutnosti; nemara celo popolne abstrakcije vidnih podob - in tako zopet pripojiti svoje slikarstvo tvornemu izhodišču - poetiki čuječega duha.

Jaka Racman
(oktober 2022)

Fotogalerija likovnih del

Vse slike so avtorsko zaščitene.