Košarica
0,00 €

Zastopamo interese slovenskih slikarjev

V državah, kjer živijo in ustvarjajo slikarji, vključeni v Mednarodno združenje umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), združenje VDMFK izbere partnersko založbo, da zastopa interese invalidnih slikarjev, promovira njihovo delo ter trži reprodukcije njihovih slik na raznovrstnih izdelkih. V Sloveniji je to Založba UNSU.

Image with ornament
Založba UNSU je ekskluzivni zastopnik mednarodnega združenja v Sloveniji
Image with ornament

Neja Zrimšek Žiger: Medvedek

Vzajemno mednarodno sodelovanje

Založba UNSU je ekskluzivni zastopnik mednarodnega združenja v Sloveniji. Primarni cilj njenega poslovanja je, da dvakrat letno ponudi slovenskem trgu nove praznične - velikonočne in božične - kolekcije voščilnic, koledarjev in podobnih izdelkov z reprodukcijami originalnih del slikarjev invalidov, članov mednarodnega združenja z vsega sveta. Poleg prazničnih pa založba ves čas trži tudi druge izdelke z reprodukcijami umetniških del.

Ker so tudi naši slovenski slikarji člani te mednarodne družine, reprodukcije njihovih del na voščilnicah, koledarjih in drugih izdelkih tržijo ostale založbe po vsem svetu. Prav tako pa Založba UNSU poleg izdelkov z reprodukcijami slik naših slikarjev ponuja tudi izdelke z reprodukcijami slik tujih. S tem načinom vzajemnega sodelovanja se omogoča slikarjem, ki vsi skupaj pripadajo isti mednarodni družini, širšo prepoznavnost in večjo možnost, da si s svojim ustvarjalnim delom služijo vsakdanji kruh.

Dve desetletji slovenske družine

Slovenski umetniki, ki slikajo z usti ali nogami, so svojo založbo dobili leta 2001, ko je bila v Ljubljani ustanovljena Založba UNSU.

Takrat so bili v Sloveniji samo štirje slikarji, ki so bili člani mednarodnega združenja, danes jih je osem. Žal smo jih zaradi težkih bolezni osem tudi že izgubili. A tudi oni prek svojih del še naprej živijo med nami. Založba UNSU ohranja spomin nanje v javnosti tudi s tem, da na vsaki skupinski razstavi, ki jo organizira, na ogled postavi tudi njihova dela.

 

Silvo Mehle: Vinograd

Image with ornament

Uresničevanje poslanstva

Ves čas svojega delovanja Založba UNSU celovito zastopa interese slovenskih umetnikov, članov mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Poleg trženja izdelkov nudi slovenskim slikarjem tudi podporo pri sodelovanju z mednarodnim združenjem ter dodatno promocijo prek likovnih delavnic in razstav, ki jih organizira po vsej Sloveniji.

Ponudba izdelkov

Tržimo raznovrstne izdelke z reprodukcijami umetniških slik naših in tujih članov VDMFK.

Slikarske razstave

Dela naših slikarjev vsako leto razstavljamo na priložnostnih razstavah po vsej Sloveniji.

Likovne delavnice

Organiziramo vodene oglede likovnih delavnic naših slikarjev za šole in vrtce.

Naši slikarji o slovenski založbi

(zapisi slikarjev iz maja 2020)

Neizmerno sem hvaležna za obstoj Založbe UNSU v Sloveniji - že od otroštva sem namreč z njihove strani deležna stalne podpore. Založbi zahvaljujoč sem spoznala nadarjene in vešče slikarje, ki so ob vsakem srečanju z menoj pripravljeni deliti neprecenljive nasvete. Založba nas definitivno poveže bolj, kot bi sicer bili ...

Neja Zrimšek Žiger

Vsi slovenski slikarji, ki slikamo z usti ali nogami, skupaj z zaposlenimi v založbi tvorimo eno veliko družino. Založba nam organizira skupinske delavnice in razstave, srečanja, oglede razstav, pa tudi nudi pomoč pri organiziranju naših samostojnih razstav. Pa tudi takrat, ko pridejo za nekoga najtežji trenutki, tudi takrat so zraven in pomagajo.

Željko Vertelj

Založba UNSU je slovenskim slikarjem, ki slikamo z usti ali nogami, v veliko pomoč. Organizira nam likovne delavnice in razstave, da se lahko predstavimo javnosti, pomaga nam pri komunikaciji z organizacijo VDMFK iz Liechtensteina, kamor za nas tudi pošilja naše slike, in je kot nekakšen povezovalni člen med nami. Izjemno sem jim hvaležen.

Gregor Janežič (1982-2021)