Košarica
0,00 €

DOSTAVA

Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo.

Dostava se obračunava za vsak nakup do vrednosti 30 EUR po ceni 3,50 EUR. Za vse nakupe nad 30 EUR je dostava brezplačna.

Blago dostavljamo po vsej Sloveniji. Predviden rok dostave je v 8 dneh od prejema plačila na bančni račun Založbe UNSU. V tujino ne pošiljamo.

Če potrebujete naročilo nujno do določenega datuma (rojstni dnevi, prazniki) vam svetujemo, da naročilo oddate dovolj zgodaj, v komentar pa dopišete, da gre za nujno dostavo, saj vas tako lahko obravnavamo prednostno.

Pošta Slovenije zagotavlja dostavo po vsej Sloveniji v najkasneje 3 delovnih dneh, odvisno od kraja vaše pošte. Če menite, da vaše naročilo zamuja z dostavo, nas o tem takoj obvestite na unsu@zalozba-unsu.si  ali nas pokličite na 01 563 26 66 in za vas se bomo potrudili, da boste v najkrajšem možnem času prejeli naročeno blago.

 

PLAČILNI POGOJI

Založba UNSU omogoča nakup blaga s plačilom na naš bančni račun:

 • Banka: SKB
 • Številka računa: 03100-1001114887
 • IBAN: SI56 0310 0100 1114 887
 • BIC: SKBASI2X

Kot referenco stranka vnese identifikacijsko številko naročila, ki jo prejme na e-poštni naslov takoj po oddaji naročila.

Ob nakupu izdelkov, za katere priznavamo količinski popust, se nakup blaga izvedete po prejemu novega predračuna (z upoštevanim popustom), ki ga stranka naknadno prejme na e-poštni naslov oz. po navadni pošti v primeru, da e-poštni naslov ni naveden pri oddaji naročila.

Naročilo bo odposlano po prejemu plačila.

Račun stranka prejme v roku osmih dni od nakupa blaga.

Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last Založbe UNSU, d. o. o..

 

CENE IN POPUSTI 

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 5 % oz. 22 % davek na dodano vrednost.

Redna cena je cena, po kateri se izdelek prodaja v spletni trgovini.

Količinski popust se pri določenih izdelkih obračuna naknadno (čestitke, žepni, namizni koledar, list z nalepkami, darilne kartice).
Ob nakupu izdelkov, za katere priznavamo količinski popust, stranka prejme naknadno predračun z upoštevanim popustom na e-poštni naslov oz. po navadni pošti v primeru, da e-poštni naslov ni naveden pri oddaji naročila.

Akcijska cena je znižana cena, ki velja pri nakupu prek spletne trgovine.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

 

VRAČILO BLAGA

Vračilo blaga in povrnitev denarja

Kot kupec imate pravico odstopiti od pogodbe v 15 dneh od prejema blaga. O tem nas obvestite na elektronski naslov unsu@zalozba-unsu.si oz. na naslov Založba UNSU, d. o. o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana. Prejeto blago nam morate vrniti nepoškodovano v 14 dneh po tem, ko ste nas obvestili o odstopu od nakupa. Kupec v primeru vračila blaga sam nosi stroške vračila blaga.

Pošiljko vrnete s kratkim dopisom, kopijo računa in številko tekočega računa za vračilo denarja. Plačani znesek za vrnjeno blago vam bomo vrnili v 14. dneh od prejetja vrnjenega paketa.

Zamenjava blaga z napako

V primeru zamenjave blaga z napako nam blago vrnite s priporočeno pošto na Založba UNSU, d. o. o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana. O zamenjavi nas obvestite na elektronski naslov unsu@zalozba-unsu.si oz. na naslov Založba UNSU, d. o. o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana in pošiljki priložite kratko obrazložitev ter kopijo računa.

 

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Spletno prodajo https://zalozba-unsu.si/ upravlja Založba UNSU, d. o. o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko 1646885000, osnovni kapital 42.247,00 EUR, ID za DDV SI 41621425.

Cene izdelkov so v evrih (EUR) z DDV. Kupnina se zaračuna v enem obroku.

Cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave,…) veljajo na dan oddaje naročila.

Veljavnost ponudbe je osem dni od oddanega spletnega naročila.

Blago, ki ga dostavljamo iz zaloge, boste prejeli v predvidoma 8 delovnih dneh.

Kot kupec imate pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop z nedvoumno izjavo v 14 dneh od prejema blaga na naslov zalozba@zalozba-unsu.si oz. nas obvestite na naslov Založba UNSU, d. o. o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana.

Sporočilo o odstopu od pogodbe je pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka. Če odstopite od pogodbe, morate prejeto blago vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopate od pogodbe, pri čemer sami krijete stroške vračila blaga. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe vam bo založba UNSU v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili, vrnila vsa prejeta plačila. Blago nam morate vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izročeno, na naslov Založba UNSU d. o. o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana. Založba UNSU izvrši vračilo kupnine po prevzemu in pregledu vrnjenega blaga v roku 14. dni na transakcijski račun plačnika.

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Založba UNSU sprejema reklamacije na telefonu 01/563 2666, ali na elektronski naslov zalozba@zalozba-unsu.si in jih bo rešila v najkrajšem možnem času.

 

DRUGA DOLOČILA

Podjetje Založba UNSU, d. o. o. ne priznava nobenega izvajalca Izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Založbo UNSU.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov unsu@zalozba-unsu.si.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V UNSU se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših zaposlenih, naročnikov in poslovnih partnerjev, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno s predpisi veljavnimi v Republiki Sloveniji. Z našimi internimi akti in z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi pa skrbimo za ustrezno raven varnosti osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje založniških storitev in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

 

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Založba UNSU, d. o. o., v Sloveniji že od leta 2001 zastopa interese in naloge Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), ki posluje prek svojih partnerskih založb in v različnih državah izbira le najboljše ter izključno tiste, ki delujejo v interesu invalidnih slikarjev. Založba UNSU, posluje samo preko Pošte Slovenije in ima v ponudbi poleg voščilnic in koledarjev tudi druge artikle (sestavljanke, slikanice, reprodukcije na platnu, naslovnike, serviete, darilni papir, itd.), ki so reprodukcije originalnih del slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.

Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK) je bilo ustanovljeno na pobudo nemškega slikarja Arnulfa Ericha Stegmanna (1912-1984). Člani združenja lahko postanejo samo umetniki, ki zaradi nesreče, poškodb ali prirojenih napak ne morejo uporabljati rok in zato slikajo tako, da držijo čopič v ustih ali z nogami. Za nekega umetniško dejavnega človeka, ki zaradi bolezni, nesreče ali kake prirojene telesne pomanjkljivosti svojega ustvarjalnega dela ne more predstaviti javnosti, je taka organizacija izjemno pomembna. S to organizacijo je tak umetnik postal del velike mednarodne družine, ki mu nudi možnost za umetniški razcvet in v veliki meri materialno oziroma finančno neodvisnost.

Danes je to mednarodno umetniško združenje VDMFK znano po vsem svetu in združuje blizu 850 slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami iz 77 držav sveta.

Slovenski člani tega združenja so: polnopravna člana Vojko Gašperut-Gašper in Benjamin Žnidaršič, pridruženi član Željko Vertelj in štipendisti: Dragica Sušanj, Neja Zrimšek Žiger, Martina Pavlovič, Nevenka Gorjanc in Eric Pibernik. Člani mednarodnega združenja so bili tudi pokojni: Stojan Zafred, Angela Medved, Silvo Mehle, Roman Gruntar, Jani Bevc, Jože Vodušek, Gregor Janežič in Franc Avberšek.

Kontaktni podatki:

Založba UNSU umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami, d. o. o.
Vodovodna cesta 101
1000 LJUBLJANA

Tel.: 00386 (01) 563 26 66
Faks: 00386 (01) 563 26 67
E-pošta: unsu@zalozba-unsu.si
Spletna stran: www.zalozba-unsu.si

 

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obrnejo na kontaktno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslov unsu@zalozba-unsu.si oz. navadni pošti na naslov Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, s pripisom »osebni podatki«.

 

KATERE PODATKE OBDELUJEMO, NA KAKŠNI PODLAGI IN ZAKAJ

Osebne podatke posameznikov obdelujemo v okviru in za namen IZVAJANJA POGODB IN STORITEV. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

Osebne podatke obdelujemo zaradi IZPOLNITVE ZAKONSKE OBVEZNOSTI, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Za namen izvajanja neposrednega trženja obdelujemo osebne podatke na osnovi ZAKONITEGA INTERESA. Pri tem pazimo, da ne vplivamo resno na pravice in svoboščine posameznikov, katerih osebne podatke za te namene obdelujemo.

V določenih primerih posameznike zaprosimo tudi za podajo PRIVOLITEV v obdelavo njihovih osebnih podatkov. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Osebne podatke posameznikov zbiramo tudi ob njihovem obisku naših spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

Na spletni strani Založbe UNSU uporabljamo naslednje PIŠKOTKE:

 • PH_HPXY_CHECK –  piškotek, ki ga uporablja varnostni sistem za preprečevanje brute foce napadov,
 • cookie_notice_accepted – kontrolni piškotek, s katerim uporabnik sprejme ali zavrne uporabo piškotkov na spletnih straneh,
 • Woocommerce cookies – piškotki, potrebni za delovanje spletne trgovine,
 • _gat, _gid, _ga – piškotki za statistiko obiskanosti spletnih strani.

S povpraševanji in mnenji glede uporabe piškotkov nas kontaktirajte na unsu@zalozba-unsu.si.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

  

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podatki se posredujejo drugim uporabnikom, če nam to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če imamo za to vašo privolitev.

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

V našem imenu in za naš račun lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so tiskarne, izvajalci poštnih storitev in računovodstvo. V tem primeru imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe.

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Založba UNSU, d. o. o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, s pripisom »osebni podatki«, lahko zahtevate:

 • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
 • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
 • omejitev obdelave osebnih podatkov;
 • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR, ali
 • obdelavi ugovarjate.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke posameznikov bomo v UNSU obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena, zaradi katerih so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Spremembe Politike zasebnosti se objavijo na spletni strani https://zalozba-unsu.si/ in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

 

REGISTRACIJA UPORABNIKA IN POSTOPEK NAKUPA

Pri naročanju izdelkov prek spletne trgovine je za omogočanje dobre uporabniške izkušnje v procesu naročanja potrebna registracija oz. prijava uporabnika.

Za izvedbo registracije in/oz. spletnega naročila je obvezen vnos osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov). V primeru registracije podjetja je obvezen tudi naziv podjetja in davčna številka podjetja.

Način plačila je v obeh primerih plačilo po predračunu. Pri spletnem naročanju kot predračun velja potrdilo o naročilu, ki ga kupec ob potrditvi naročila prejme na svoj e-poštni naslov.

Postopek registracije

Uporabnik se registrira ob prvem spletnem nakupu. Njegov uporabniški račun se samodejno ustvari, ko vnese svoje podatke in potrdi spletno naročilo. Prijavne podatke (uporabniško ime in geslo) nov uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov.

Registrirani uporabnik se lahko prijavi, odjavi ali dostopa do svojega uporabniškega računa prek povezave Uporabniški račun na vrhu vseh strani v spletnem mestu Založbe UNSU. V nadzorni plošči uporabniškega računa si lahko ogleda svoja nedavna naročila, upravlja svoje kontaktne podatke in ureja svoje uporabniško geslo.

Postopek nakupa prek spletne trgovine Založbe UNSU:

 1. V spletni trgovini (na strani Ponudba izdelkov) uporabnik izbere želeni izdelek in ga doda v nakupovalno košarico z vnosom količine in s klikom na gumb DODAJ V KOŠARICO. Na enak način doda v košarico tudi druge izdelke, ki jih želi kupiti.
 2. Za prikaz vsebine košarice lahko uporabnik izbere opcijo PRIKAZ KOŠARICE v vrstici nad izdelkom ali v glavnem meniju prek ikone trgovine s prikazom št. izdelkov v košarici.
 3. Urejanje vsebine košarice in naslednji korak k potrditvi naročila je možen na strani Košarica, ki se odpre po izbiri s klikom na gumb PRIKAZ KOŠARICE.
 4. Potrditev nakupa uporabnik izvede na strani Zaključek, ki se odpre po izbiri s klikom na gumb NA BLAGAJNO, dostopnim prek ikone trgovine v glavnem meniju, ali na strani Košarica s klikom na gumb NADALJUJ NA BLAGAJNO.
 5. Na strani Zaključek uporabnik preveri oz. vnese podatke plačnika, lahko pa zapiše tudi dodatno sporočilo za Založbo UNSU glede naročila. Če je uporabnik že prijavljen, se podatki plačnika samodejno prikažejo. Če uporabnik ni prijavljen, je pa v spletni trgovini že kupoval in je že registriran, se lahko prijavi prek ponujene možnosti KLIKNITE TUKAJ ZA PRIJAVO. Če uporabnik v spletni trgovini naroča prvič, izpolni vse potrebne podatke v odseku Podatki plačnika. Sočasno se na njegov e-poštni naslov pošljejo uporabniški prijavni podatki (naslov za prijavo, uporabniško ime in geslo).
 6. Pred potrditvijo naročila, ki se izvede s klikom na gumb KUPITE SEDAJ, je potrebno prebrati in označiti soglašanje s pogoji poslovanja spletne trgovine, zapisanimi v dokumentu Splošni pogoji poslovanja. Dokument je dostopen prek povezave v ponujeni možnosti potrditve soglasja Soglašam s pogoji poslovanja spletne trgovine (nad gumbom KUPITE SEDAJ), prav tako pa je dostopen tudi na povezavi na strani vsakega izdelka.
 7. S klikom na gumb KUPITE SEDAJ uporabnik potrdi svoje naročilo. Odpre se stran s podatki o oddanem naročilu in podatki, potrebnimi za izvedbo plačila. Sočasno je uporabniku poslano sporočilo o uspešno oddanem naročilu tudi na njegov e-poštni naslov. S tem pridobi vse potrebne podatke za plačilo svojega naročila, ki ga lahko izvede z bančno transakcijo na TRR Založbe UNSU. Plačilo naročila prek spletne strani Založbe UNSU ni možno.
 8. Ob potrditvi naročila se samodejno izvede odjava uporabnika.
 9. Postopek naročanja lahko uporabnik prekine v vsakem trenutku do potrditve naročila (pred potrditvijo na gumbu KUPITE SEDAJ), in sicer tako, da zapre okno brskalnika. V primeru, da uporabnik pomotoma potrdi naročilo, lahko sporoči svoj preklic ali spremembo v Založbo UNSU po telefonu (št. 01 563 26 66) ali po e-pošti (na e-naslov unsu@zalozba-unsu.si).
 10. Dokler uporabnik ne potrdi naročila in/ali ne zapre okna brskalnika, ostaja prijavljen na spletnih straneh Založbe UNSU.
 11. Po prejetem plačilu Založba UNSU pošlje naročene izdelke na naslov kupca, naveden na naročilu. Naknadno, v roku osmih dni od plačila, kupcu pošlje še račun.